Protein A ELISA Kit

 

Katalog no Ürün adı Fiyat
L00430 Protein A ELISA Kit – 1 kit İletişime geçiniz.

Açıklama

Protein A afinite kromatografisi antikor saflaştırılmasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ancak, kromatografi desteklerine kovalent olarak bağlanmış olmasına rağmen görülen Protein A sızıntısı, antikor temelli farmasötik endüstriye çok büyük bir sorun oluşturmaktadır. Dahası, antikor ürünü Protein A ile kontamine olduysa, immunolojik tahlillerde yanlış sonuçlara bile sebep olabilir.

GenScript Protein A ELISA Kit kromatografideki sızmış Protein A’nın, rekombinant Protein A varyantlarının ve IgG antikorlarının varlığı/yokluğu sırasında MabSelect SuRe™’un isabetli ölçümünü yapmak için tasarlanmış bir kittir. Bu kit farmasötik endüstriye terapötik antikor ürünlerindeki küçük miktardaki Protein A’nın ölçümünü hassas bir şekilde yapmanın bir yolunu sunar. Aynı zamanda Protein A reçine üreticilerinin bazı koşullarda reçinelerin sızıntı karakteristiklerini ölçmelerini de sağlar.

Ana özellikleri:

  • Antikor preperatlarında 20pg/ml Protein A ve 50 pg/mlMabSelect SuRe™’un isabetli ölçümü
  • Protein A’nın, rekombinant Protein A varyantlarının ve MabSelect SuRe™ un geniş ölçekte tanınması
  • Düşük seviyede sapma – Tahlil-içi <5%, Tahliller-arası <10%
  • Basit ve hızlı örnek preperasyonu ile kullanıma hazır ELISA plakası
  • Zaman kazandıran protokol – tüm tahlil 2 saat sürmekte