ONE-HOUR Western™ Detection System

ONE-HOUR Western™ Detection System

ONE-HOUR Western™ Detection System az arkaplan gürültüsü, çok sinyal alımı için tasarlanarak proteinlerin western analizlerinin daha hızlı ve temiz yapılması için tasarlanmış bir sistemdir. ONE-HOUR Western™ teknolojisi klasik western blot analizindeki ikincil antikor bağlanma ve yıkama aşamalarını atlar. Sistem klasik Western blot analizinin süresini 4.5 saatten 1 saatte indirir.

  • Uygulaması kolay: Basit ve hızlı prosedür
  • Yüksek hassasiyet: Kullanılan antikorun nitel ve nicel özelliklerine dayanarak, ONE-HOUR Western™ sisteminin hassasiyeti klasik 4.5 saatlik prosedürden alınan sonuçlara kıyaslanabilir.
  • Yüksek tekrarlanabilirlik
  • Klasik yönteme göre daha az optimizasyona gerek duyar.
  • İkincil antikoru da içerir.
  • Birincil antikor için özel etiketlenmeye ihtiyaç duymaz.

Açıklama

Katalog no Ürün adı Fiyat
L00204 ONE-HOUR WesternTM Basic Kit (Rabbit) – 1 Kit (5 Assays) İletişime geçiniz.
L00205 ONE-HOUR WesternTM Basic Kit (Mouse) – 1 Kit (5 Assays) İletişime geçiniz.

 

 

Katalog no Ürün adı Fiyat
L00241 ONE-HOUR WesternTM Advanced Kit (Rabbit) – 1 Kit (5 Assays) İletişime geçiniz.
L00242 ONE-HOUR WesternTM Advanced Kit (Mouse) – 1 Kit (5 Assays) İletişime geçiniz.

 

Western QuickBlock Kit

Katalog no Ürün adı Fiyat
L00276 Western Quick Block Kit – 1 kit İletişime geçiniz.

 

LumiSensor™ Chemiluminescent HRP Substrate Kit

Katalog no Ürün adı Fİyat
L00221V60 LumiSensorTM HRP Substrate Kit – 1 Kit (2 X 30ml) İletişime geçiniz.
L00221V300 LumiSensorTM HRP Substrate Kit – 1 Kit (2 X 150ml) İletişime geçiniz.
L00221V500 LumiSensorTM HRP Substrate Kit – 1 Kit (2 X 250ml) İletişime geçiniz.

 

ChromoSensor™ One-Solution TMB Substrate

Katalog no Ürün adı Fiyat
L00222V125 ChromoSensorTM One-Solution TMB Substrate – 1 pk (125ml) İletişime geçiniz.
L00222V250 ChromoSensorTM One-Solution TMB Substrate – 1 pk (250ml) İletişime geçiniz.
L00222V500 ChromoSensorTM One-Solution TMB Substrate – 1 pk (500ml) İletişime geçiniz.