Protein Expression Vectors (Protein Anlatım Vektörleri)

Protein Expression Vectors (Protein Anlatım Vektörleri)

Sizin araştırmalarınızda başarılı gen anlatımı ve protein üretimi yapmanıza yardımcı olma amacıyla, ABM sizlere 26,000 den fazla insan geni ve 20,000’den fazla fare ve sıçan geninden oluşan stratejik olarak tasarlanmış protein anlatım vektörlerinden oluşan bir katalog sunmaktadır.