EZ-Tn5™ Insertion Kit

Yandaki DNA ya da plazmitten kurtulmak için R6K orijininin rasgele insersiyonu .

Ürün Adı Boyut Kat. No. Fiyat
EZ-Tn5™ <R6Kyori/KAN-2> Insertion Kit 10 Reactions EZI011RK İletişime geçiniz.

Açıklama

R6K kökenini in vitro olarak herhangi bir DNA dizisine rastgele insert edin.
Primer walkingi atla – büyük DNA insertlerinin Sanger sekanslamasını basitleştirin.
Pir gen ürününü eksprese eden E. coli konakçıdaki kurtarma klonları.
En yüksek rasgelelik seviyesi ile bilinen hiperaktif Tn5 sistemi ile insert yanlılığını en aza indirin.

E. coli’de kopyalanmayacak olan plazmitlerin veya başka herhangi bir sirküle edilmiş DNA’nın (örneğin mitokondriyal DNA) “kurtarılması”, çünkü bunların tanınabilir bir replikasyon kaynağı ve / veya seçilebilir bir markör içermedikleri bilinmektedir.
Primer walking veya ek alt klonlama olmaksızın transpozon ekleme klonlarından DNA dizileme şablonlarının hazırlanması.
Plazmid kodlu genlerin genetik analizini kolaylaştırmak için in vitro olarak rastgele gen knockouts bir kütüphane oluşturulması.