MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kit

MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kit

Tek bir kit ile, yüksek moleküler ağırlıklı genomik DNA’yı, toplam hücresel RNA (Total Cellular RNA) veya Total Nükleik Asiti (TNA) yüksek verim ile hızlı bir şekilde pürifiye edebilirsiniz. Hem DNA hem DNA izolasyonunun istenilen protokole göre tasarlanmış MASTER hali ile araştırmalarınızda esnekliğin deneyimini yüksek verimlilikte yaşabilirsiniz.

Ürün Adı Boyut Kat. No. Fiyat
MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kit 200 DNA or 100 RNA Purifications MC85200 İletişime geçiniz
10 DNA or 5 RNA Purifications MC89010 İletişime geçiniz

Açıklama

Tüm doku örneklerinizde  toplam nükleik asitlerin saflaştırılmasını istiyorlarsanız, tek bir MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kiti ile hem DNA hem de RNA’nın izolasyonunu  yaklaşık 400 kez gerçekleştirebilirsiniz.
Aynı numuneden hem DNA ve RNA’yı izole etmek istiyorlarsa, bir kit ortalama 150-200 örnekte kullanılabilir olacaktır. Her numune için iki tane tüp olacaktır- biri sadece saflaştırılmış (izole edilmiş) DNA’yı ve diğeri sadece saflaştırılmış (izole edilmiş) RNA’yı içerecektir.

Hızlı: 30 – 60 dakikada Total Nükleik Asit (TNA), DNA veya RNA’yı saflaştırır.
Güvenli: Tehlikeli fenol, kloroform veya guanidin kullanmaz.
Yüksek Saflık: 1,8 ve 2,0 arasında sabit A260 / A280 oranları.
Yüksek Verim: Nükleik asit verimini düşüren kolonların kullanılmasını engelleyerek verimi arttırır.
Çok Yönlü: Bir örneklemden TNA, genomik DNA, total RNA, FFPE RNA veya her iki genomik DNA ve toplam RNA’yı saflaştırabilir.
Toplam RNA İyileştirme: RNA-Seq veya qRT-PCR için hem büyük hem de küçük (örn. MiRNA) RNA’yı saflaştır.
Kanıtlanmış: Birçok uygulamada kullanılmak üzere düzinelerce örnek tipinden DNA ve RNA’nın saflaştırılması için yüzlerce atıf mevcuttur.