EZ-Tn5™ Promoter Insertion Kit

T7 promotörünün, T7 RNA polimerazı ile gen ekspresyonunu yönlendirmek için rasgele yerleştirilmesi.

 

Açıklama

T7 promotörünü in vitro olarak herhangi bir DNA sekansına rastgele ekleyin.
Seçilebilir kanamisin markeri ile pozitif klonları izole edin.
In vivo veya in vitro olarak ortaya çıkan ürünler ortaya çıkar.
En yüksek düzeyde rastgelelikle bilinen hiperaktif Tn5 sistemi ile ekleme yanlılığını en aza indirin.

Klonlanmış DNA’nın herhangi bir bölgesinden RNA sentezlemek için tek bir T7 RNA Polimeraz promoterinin rastgele eklenmesi. EZ-Tn5 ™ <T7 / KAN-2> Promoter Ekleme Kiti *, bir faj T7 RNA polimeraz promoteri içeren bir transpozonun in vitro herhangi bir DNA molekülüne rastgele eklenmesi için kolay ve güvenilir bir yöntem sağlar. Transpozon ucunun sonlandırma sekansı yoktur, bu nedenle, RNA, örneğin Epicentre’nin T7 RNA Polimeraz Transkripsiyon Kitlerinden herhangi biri kullanılarak T7 RNA polimeraz promotöründen in vitro transkripsiyon ile seçilmiş ekleme klonlarından üretilebilir. Bir indüklenebilir T7 RNA polimeraz genine sahip hücrelerde in vivo ekspresyon çalışmaları için RNA da üretilebilir.