Baseline-ZERO™ DNase

Baseline-ZERO™ DNase

Standart Dnase I’den daha büyük veya küçük DNA molekülleri kesmek için kullanın.

Ürün Adı Boyut Kat. No. Fiyat
Baseline-ZERO™ DNase 5,000 MBU DB0715K İletişime geçiniz

Açıklama

Rastgele heksamerler gibi küçük ssDNA dahil kesilmemiş dsDNA ve ssDNA molekülleri kesin.
Herhangi bir kontamine edici DNA’nın istenmediği yerlerde ters transkripsiyon gerektiren hassas uygulamalarda kullanın.

Uygulamalar

Ekspresyon analizi için küçük örnek toplam RNA preparatlarından genomik DNA’nın çıkarılması
Küçük DNA oligonükleotitlerinin (örneğin rasgele primerlerin) çıkarılması
Baseline-ZERO ™ DNase * dsDNA ve ssDNA’yı yaygın olarak kullanılan sığır pankreatik DNaz I’e göre daha etkili bir şekilde mononükleotidlere parçalar. Sığır pankreatik DNaz I ile tedavi edildikten sonra kalan küçük DNA oligonükleotidleri bile Baseline-ZERO DNase ile tedaviden sonra jel elektroforezi ile tespit edilememektedir. DNA preparatlarından DNA’nın çıkarılması özellikle, bir numunedeki RNA, rastgele primerler kullanılarak ters transkripsiyon içeren bir yöntem kullanılarak amplifiye edildiğinde faydalıdır, çünkü herhangi bir kontamine edici DNA, rastgele hazırlanmış cDNA sentezi için bir şablon olacaktır.

Birim Tanım: Baseline-ZERO ™ DNase’in bir Moleküler Biyoloji Birimi (MBU), 25 ° C’de dakikada 0.001’lik bir dsDNA çözeltisinin A260’ında bir artış sağlar. Fonksiyonel olarak, 1 MBU, 37 ° C’de 10 dakika içinde 1 ug lineer pUC19 DNA’sını mononükleotitlere tamamen parçalar.

Depolama Tampon: Baseline-ZERO DNase, 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM CaCI2, 10 mM MgCl2 ve % 50 gliserol içeren % 0.1 Triton® X-100  solüsyonunda sağlanır.

10X Baseline-ZERO ™ DNaz Reaksiyon Tamponu: 100 mM Tris HC1 (pH 7.5), 25 mM MgCl2 ve 5 mM CaCl2.

10X Baseline-ZERO ™ DNase Durdurma Çözümü: 30 mM EDTA.

Kalite Kontrol: Baseline-ZERO DNase, standart test koşulları altında lineer dsDNA’yı mononükleotidlere tamamen parçalama kabiliyeti açısından test edilir. Baseline-ZERO DNase, 1.000 µg’yi tamamen sindirmek için yeterli DNaz I ile gece boyunca inkübasyonu takiben 1 ug sentetik RNA transkriptinin PAGE analizi ile test edilen saptanabilir RNaz aktivitelerinden arındırılmıştır.

Bir 10X reaksiyon tamponu ve 10X durdurma solüsyonu içerir.